Souhlas se zpracováním osobních údajů – vzor

Souhlas se zpracováním osobních údajů

(v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů)

 

Radek Sedláček – Potraviny u Sedláčků

Masarykova 87, 664 61 Rajhrad

IČO: 47874031

(dále jen správce)

 

 

 

Jméno, příjmení, titul: ………………………………………………………………………………………………………………….

Datum narození: ……………………………………………………….. Tel.: ………………………………

Bydliště: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

(dále jen subjekt údajů)

1) V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů) subjekt údajů uděluje správci souhlas na nezbytnou dobu se zpracováním osobních údajů za účelem poskytnutí výhod z věrnostního programu Věrnostní karta – Potraviny u Sedláčků, za účelem vedení evidence a statistik a za účelem uplatnění vzájemných práv a povinností vyplývajících z právních předpisů a to jen v rozsahu, který je nezbytně nutný pro uvedené účely.

2) Subjekt údajů potvrzuje, že byl seznámen se svými právy, které mu přiznává zákon o ochraně osobních údajů, a byl seznámen se způsobem, jakým je může uplatňovat.

3) Souhlas se zpracováním osobních údajů, může subjekt kdykoli písemně odvolat a správce je povinen této žádosti vyhovět nejpozději do jednoho týdne ode dne jejího doručení.

4) bližší informace k souhlasu se zpracováním osobních údajů: www.potravinyusedlacku.cz

5) Osobní údaje poskytnuté dle tohoto souhlasu mohou být zpřístupněny pouze kontrolnímu orgánu v rámci zákonné kontroly činnosti Potraviny u Sedláčků.

 

 

 

V ………………., datum: …………………………….. Podpis:


Brněnka - maloobchodní síť