Projekt ESF

 

 

 

 

Název výzvy:

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Název projektu:

Firemní vzdělávání zaměstnanců firem Radek Sedláček a REGLAN TRADE s.r.o.

Číslo projektu:

CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004531

Příjemce:

Radek Sedláček

Partner:

REGLAN TRADE s.r.o.

Období realizace:

9/2016 – 12/2017

Cíl projektu:

Projekt Firemní vzdělávání zaměstnanců firem Radek Sedláček a REGLAN TRADE s.r.o. je zaměřen na zvýšení odborné úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců našich společností. V souladu s cílem výzvy „Zvýšení adaptability starších pracovníků „budou do vzdělávání zapojeni i věku nad 54 let. Vzdělávání je určeno zejména pro opomíjenou skupinu prodavačů smíšeného zboží. Očekáváme, že přínos projektu bude po jeho realizaci mít pozitivní dopad na zvýšení konkurenceschopnosti obou společností.

Zaměstnanci obou společností budou školení v odborných dovednostech, v měkkých dovednostech a v anglickém jazyce.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

 

 

 

 


Brněnka - maloobchodní síť