Společně s Vámi pomáháme dětem

9.10.2019 | Novinka

ŽIVOT DĚTEM – v období od 1.11 do 15.12. 2019 se na prodejně v Zastávce uskutečnilo celkem 2.407 nákupů nad 300,- Kč a v Rajhradě celkem 5.089 nákupů nad 300,- Kč. Po sečtení to dělá 7.496 nákupů nad 300,- na obou prodejnách. I díky Vám náleží obecně prospěšné společnosti ŽIVOT DĚTEM za toto období částka 22.488,-Kč. Tuto částku zaokrouhlíme na krásných 30.000,-Kč a odešleme ji na konto „ŽIVOT DĚTEM“. V nejbližších dnech bude předáno Daliboru Janoutovi z Rajhradu 19.000,- Kč a Honzíkovi Holému ze Zastávky 11.000,-Kč. Věříme, že tyto peníze alespoň trochu pomůžou rodičům obou dětí.

Děkujeme, že jste s námi. Vaše Potraviny u Sedláčků

darovací šek.-001


Brněnka - maloobchodní síť